Saskia de Wilde

Saskia

Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) bij Dokters bij Jansen

Aanwezig op maandagochtend bij Huisartsenpraktijk H.C. van Dasselaar-Bouwstra.
Aanwezig op maandagmiddag bij Huisartsenpraktijk M. Klaver.
POH-GGZ consult en telefonisch consult volgens afspraak.