AIOS

Bij Dokters bij Jansen dragen we de handhaving, continuering en verbetering van de gezondheidszorg in Nederland een warm hart toe. Graag leveren wij een bijdrage door te helpen bij het opleiden van nieuwe zorgverleners en zijn zodoende naast huisartsenpraktijk ook een opleidingspraktijk, erkend door de Rijks Universiteit Utrecht. In Huisartsenpraktijk M. Klaver en in huisartsenpraktijk H.C. van Dasselaar is een AIOS (Arts in Opleiding tot Specialist) werkzaam.

Een AIOS is een afgestudeerd basisarts die zich specialiseert in Huisartsgeneeskunde. Hiertoe volgt de AIOS colleges aan de universiteit en loopt stage in een huisartsenpraktijk.
Binnen de huisartsenpraktijk voert de AIOS gedurende een jaar zelfstandig spreekuren en consulten uit. De AIOS wordt bijgestaan door en valt onder de verantwoordelijkheid van een supervisor (een ervaren huisarts). Indien nodig kan de AIOS deze raadplegen. Het kan zijn dat een consult daarom iets langer duurt. Wij vragen uw begrip hiervoor.
Uiteraard dient de AIOS zich, evenals de huisartsen, POH's, SOH en praktijkassistenten, aan het beroepsgeheim te houden. Video-opnames van een consult met de AIOS worden alleen gemaakt na toestemming van een patiënt en worden enkel gebruikt voor interne onderwijsdoeleinden.

Voor een consult met de AIOS kunt u, net als bij de huisarts, terecht via het reguliere spreekuur, het telefonisch spreekuur, een huisbezoek of een e-consult.

 • Reguliere spreekuur
  Voor een vraag waarbij het nodig is dat de AIOS u persoonlijk ziet kunt u een afspraak voor een huisartsconsult maken.
  Het reguliere spreekuur wordt iedere werkdag gehouden. Hiervoor dient u telefonisch een afspraak te maken.
  Voor een consult met een AIOS reserveren we 30 minuten. Vertel het de assistentie wanneer u meer (of minder) tijd denkt nodig te hebben. Voor een goede planning zal de assistent naar de aard en de ernst van uw klachten informeren.
   
 • Telefonisch spreekuur
  Voor een eenvoudige vraag, kort overleg en uitslagen van onderzoeken waarbij het niet nodig is dat de AIOS u persoonlijk ziet kunt u een afspraak voor een telefonisch consult maken. 
  Het telefonisch spreekuur wordt iedere werkdag gehouden tussen 13.30 en 14.00 uur. Hiervoor dient u telefonisch een afspraak te maken.
  Wanneer u nog dezelfde dag telefonisch overleg met de AIOS wilt, vragen wij u dit tussen 08.00 en 10.30 uur aan te vragen. Zorg ervoor dat u het nummer waarop u te bereiken bent aan ons doorgeeft.
   
 • Huisbezoek
  Voor een vraag waarbij het nodig is dat de AIOS u persoonlijk ziet maar u niet in staat bent naar de praktijk te komen, bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent, kunt u een afspraak voor een huisbezoek maken.
  Huisbezoeken worden iedere werkdag afgelegd. Hiervoor dient u telefonisch een afspraak te maken.
  De assistentie beoordeelt, eventueel samen met de AIOS, of een huisbezoek afgelegd wordt. Omdat in de huisartsenpraktijk betere mogelijkheden zijn voor onderzoek en behandeling, heeft het onze voorkeur wanneer u naar het spreekuur probeert te komen. Mocht dit niet mogelijk zijn dan kunt u uiteraard een huisbezoek aanvragen.
  Wanneer u nog dezelfde dag een huisbezoek van de AIOS wilt, vragen wij u dit tussen 08.00 en 10.30 uur aan te vragen.
   
 • E-consult
  Voor het stellen van een korte vraag of het navolgen van een gestarte behandeling kunt u gebruik maken van ons e-consult.
  Indien u over een account beschikt kunt u via het icoon op de homepagina inloggen en op ieder gewenst moment een e-consult starten.

Afspraak maken
Voor het maken van een afspraak kunt u telefonisch contact opnemen met de praktijk.

Back to top