Telefonische bereikbaarheid

Dokters bij Jansen is telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.

  • Voor Huisartsenpraktijk H.C. van Dasselaar belt u  nummer: 033 4755398
  • Voor Huisartsenpraktijk M. Klaver belt u nummer: 033 4756262

Wanneer u ons belt krijgt u een keuzemenu te horen:

  • bij een spoedsituatie kiest u optie 1
  • om een herhaalrecept in te spreken kiest u optie 2
  • om een medewerker te spreken kiest u optie 3

Indien bij een spoedsituatie Dokters bij Jansen - om welke reden dan ook - telefonisch niet bereikbaar is, neemt u dan contact op met de Dokterscentrale via nummer: 0900 1515.

Spoed buiten praktijktijden
Voor spoedeisende zaken buiten praktijktijden belt u Huisartsenpost Eemland via nummer: 085 7731100

Levensbedreigende situaties
In geval van een levensbedreigende situatie belt u 112