Medicijnen op reis - Schengenverklaring

Om te kunnen reizen binnen Schengenlanden met medicijnen die onder de Opiumwet vallen is een Schengenverklaring nodig.

Wilt u weten voor welk land u een Schengenverklaring nodig heeft? Kijk dan op de website van het CAK.

Voor de Schengenlanden wordt gebruik gemaakt van een standaardformulier dat u zelf in kunt vullen. De huisarts zet er dan een handtekening en een stempel op.

Het is belangrijk dat u op tijd bent met het aanvragen van de verklaring. Houdt rekening met 30 dagen.