Rijbewijskeuring

Bij een medische keuring voor het rijbewijs onderzoekt een arts u. Binnen onze huisartsenpraktijk worden geen rijbewijskeuringen uitgevoerd.

Moet u een rijbewijskeuring laten uitvoeren, bijvoorbeeld omdat u lijdt aan een bepaalde ziekte of omdat u ouder bent dan 75 jaar? U kunt dan een afspraak maken bij een onafhankelijk keuringsarts.

U kunt ook telefonisch contact opnemen met Regelzorg voor Rijbewijskeuringen. Zij zijn tijdens kantooruren op werkdagen telefonisch bereikbaar op het volgende telefoonnummer: 088 - 23 23 300. Voor meer informatie klikt u hier.